Close
Exit

L’assessorament a la direcció de l’empresa és la nostra raó de ser. La presa de decisions és una tasca complexa i que molts cops s’afronta en solitari. Tot i que no es pot eludir la responsabilitat que va associada a la presa de decisions, si que es poden buscar eines que ajudin i acompanyin al responsable de prendre les decisions. Una recollida de dades eficient i un bon tractament de les dades és indispensable per tenir la informació adequada per cada situació. El més important, però, és tenir una metodologia de presa de decisions que ens ajudi a analitzar i entendre bé la situació per assegurar-nos de prendre la decisió més adequada.

Tot el què fem en el dia a dia ha de servir per anar a algun lloc. Si no sabem a on volem anar, podem arribar a qualsevol lloc. Per tant, cal decidir quin volem que sigui el futur de la nostra empresa i planificar les tasques per anar cap a aquest futur que hem definit.

A DCX Directius Consultors t’ajudem a analitzar la situació de la teva empresa i a reflexionar per traçar una pla estratègic. Definim en quines àrees hem de centrar els esforços i posem prioritats per anar assolint les fites de forma progressiva.

Hi ha molta informació que generem dins de l’empresa. Gràcies a les tecnologies actuals, tenim al nostre abast molta informació. Tanta, que si no l’endrecem i la resumim no la podem tractar i no en podem treure conclusions que ens ajudin. En aquest sentit us ajudem a identificar la informació necessària per, amb un cop d’ull, saber en quina situació ens trobem i si tot està segons el previst. Si detectem alguna desviació, aleshores sabem en quina àrea ens cal aprofundir per redreçar la situació.

El balanç de situació i el compte de resultats són dos documents bàsics per al control i direcció de l’empresa. Aquests documents sovint estan infrautilitzats o simplement no s’utilitzen més que per complir amb la llei.

A DCX Directius Consultors sempre treballem amb el punt de vista sobre el compte de resultats. L’objectiu final d’un empresa és ser rendible i el document on es reflecteix això és el compte de resultats. El primer pas sempre és entendre el compte de resultats actual. Com a directius, hem d’entendre exactament quins ingressos i quines despeses tenim. Treballem el compte de resultats analitzant el passat per entendre el present i poder fer previsions per al futur.

Go top