Close
Exit

Per a una bona gestió de projectes és bàsic fer-ne una planificació realista i un seguiment exhaustiu per controlar-ne les desviacions i posar-hi remei. La planificació ha de tenir en compte tant els timmings necessaris per anar avançant en el projecte, com els costos associats. Només d’aquesta manera ens podem assegurar de tenir els projectes acabats a temps i amb els costos requerits.

A DCX Directius Consultors t’ajudem a definir una eina per fer la planificació i el seu seguiment, així com a definir els responsables de dur-los a terme i els processos que han de seguir per assegurar-ne la realització.

Go top