Close
Exit

Una bona definició de funcions i responsabilitats és el punt de partida per a una bona delegació de tasques i, en conseqüència d’una organització dins l’equip. Quan les funcions i les responsabilitats no estan ben definides, les acaba assumint el gerent. En aquests casos, el gerent es dedica a fer les funcions operatives del dia a dia i descuida les seves tasques d’organització i direcció de l’empresa.

A DCX Directius Consultors analitzem l’organigrama real de l’empresa, qui pren les decisions de cada àrea i qui n’assumeix les responsabilitats. Corregim les desviacions i ajudem al gerent a delegar. Tenim en compte el perfil del gerent per aprofitar-ne el seu talent al màxim i busquem maneres de que tingui totes les àrees sota control sense necessitat d’haver d’executar directament totes les tasques operatives.

Go top